Solicitare Eliberare Bilete de Transport Interurban Gratuit conf. Legii Nr. 448/2006

Pentru a simplifica procedura de solicitare a eliberarii biletelor de transport interurban gratuit conf. Legii Nr. 448/2006 privind Protectia si Promovarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap cu modificarile si completarile ulterioare, membrii asociatiei noastre pot solicita eliberarea acestor bilete de transport gratuit prin completarea formularului de mai jos.

Va reamintim ca biletele eliberate in anul 2021 sunt valabile pana la data de 31.01.2022!

In momentul in care biletele se pot ridica, beneficiarul va fi informat printr-un mesaj pe numarul de telefon.