Discursul domnului Tudorel Tupiluși, preşedintele A.N.R., în Comitetul Economic și Social European (CESE), publicat în Diversity Europe Newsletter – decembrie 2021

Discursul domnului Tudorel Tupiluși, preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în Comitetul Economic și Social European (CESE), publicat în Diversity Europe Newsletter – decembrie 2021
„O Europă mai incluzivă ar trebui să aibă la bază înţelegerea faptului că diversitatea aduce cu sine numeroase beneficii.
Prin puterea exemplului, persoanele cu dizabilități pot fi încurajate să ia parte activ la fiecare aspect al societăţii: politică, economie, educație, cultură, sport și probleme sociale.
Vorbind în calitate de persoană cu deficiențe de vedere, sunt convins că oamenii cu dizabilități vor dori să se implice în politică, la început pur și simplu votând, dacă văd că membrii cu dizabilităţi ai Parlamentului European le apără drepturile. Câți membri din Parlamentul European au dizabilități? Din câte știu eu, sunt doar patru! Doar patru membri ai Parlamentului European sunt persoane cu dizabilităţi în acest mandat (2019-2024), pentru a reprezenta o sută de milioane de oameni cu deficienţe din Europa. Așa că nu trebuie să ne surprindă că exercitarea dreptului de vot este o cursă cu obstacole! Un sistem electoral mai accesibil este încă văzut ca un privilegiu, nu ca un drept.
Mulți candidați pentru posturi politice nu iau în considerare persoanele cu dizabilități drept potențiali alegători atunci când își fac campanie electorală, pur și simplu pentru că nu mulți dintre ei votează. Ca urmare, nu există niciun interes în promovarea drepturilor acestora în timpul procesului legislativ.
Accesibilizarea sistemului electoral pentru persoanele cu toate tipurile de dizabilități le va permite acestora să voteze și le va încuraja să devină la rândul lor candidați. Având în vedere restricțiile existente, care nu vor fi ridicate prea curând, consider că atribuirea unui număr de mandate ale Parlamentului European pentru persoanele cu dizabilități este o modalitate bună de a îndemna comunitatea persoanelor cu dizabilități să ia parte la viața politică.”
(Tudorel TUPILUȘI (RO) President, Romanian Association of People with Visual Impairments
„A more inclusive Europe should be rooted in the benefits that diversity can bring across the board. Through the power of example, people with disabilities will be encouraged to take an active part in every aspect of society: politics, the economy, education, culture, sports and social matters. Speaking as a visually impaired person, I feel that people with disabilities will want to get involved in politics, initially simply by voting, if they see MEPs with disabilities defending their rights. How many MEPs have disabilities? As far as I know, there’s a grand total of four! Just four MEPs in this term of office (2019-2024) to defend a hundred million people with disabilities in Europe. So it’s not exactly surprising that exercising the right to vote is an obstacle course! A more accessible electoral system is still seen as a privilege, not a right.
Many candidates for political posts fail to consider people with disabilities as potential voters when setting out on the campaign trail, simply because not many of them vote. As a result, there is no interest in promoting their rights during the legislative process. Making the electoral system accessible to people with all types of disabilities will enable them to vote and encourage them to step forward as candidates. In view of the existing restrictions which will not be easy to sweep aside any time soon, I feel that assigning a number of European Parliament mandates for people with disabilities is a good way to urge the community of people with disabilities to take part in political life.”)

(sursa: https://www.facebook.com/AsociatiaNevazatorilorRomania/posts/5128447390581664)