Acordare prestații privind tratamentul balnear – CNPP

Prin Hotărârea de Guvern nr. 304/2022, Guvernul a aprobat un număr maxim de 60.420 de locuri la tratament balnear care se acordă, în anul 2022, prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament persoanelor îndreptățite, în limita numărului de locuri asigurate în unitățile de tratament din proprietatea CNPP, precum și a numărului de locuri contractate cu alți operatori economici de profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
În acest an, Guvernul a alocat suma de 200.000.000 lei cu această destinație. Biletele, care includ tariful pentru 12 zile de tratament balnear, vor fi repartizate pe maximum 19 serii, pentru un sejur de 16 zile.
Pot solicita bilete de tratament pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, iar un procent de maxim 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale.
La cele 60.420 de locuri se vor adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat, bilete de tratament balnear contractate cu alți operatori economici de profil, după încheierea unor contracte subsecvente, în baza acordurilor-cadru atribuite în anul 2020.
Lista stațiunilor și prețul integral al biletelor de tratament asigurate prin SC TBRCM SA, care se aplică pentru anul 2022, sunt afișate în Portalul CNPP la domeniul “Activități CNPP/Bilete de tratament și odihnă”.
https://www.cnpp.ro/lista-statiunilor-si-tarifele-pentru…
Lista stațiunilor și prețul integral al biletelor de tratament contractate cu alți operatori economici sunt afișate în Portalul CNPP la domeniul “Activități CNPP/Bilete de tratament și odihnă”.
https://www.cnpp.ro/documents/10180/7049388/Tarife%20statiuni%202022?fbclid=IwAR0ofFhCUvCN8H4C1_aCHipmlGnJTiwyYdKtdbhfg24G-eq9YV17pqNq4Rc

(Sursa: https://www.facebook.com/CNPP.ro)