Pe perioada starii de alerta se prelungesc termenele de valabilitate ale documentelor emise de institutiile statului.

Vă reamintim că, odată cu prelungirea stării de alertă, se menține și prelungirea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap, conform Art. 4, Alin 5 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu modificările ulterioare:“Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”